Πετράκης Παναγιώτης, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

tsatsaronakisphoto

Ο Παναγιώτης Ε. Πετράκης είναι καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος πτυχίου οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και διδακτορικού διπλώματος από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Διατελεί Διευθυντής του τομέα Ανάπτυξης και Διεθνούς Οικονομικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, ενώ διετέλεσε πρόεδρος του Τμήματος κατά τα έτη 2005 – 2009. Έχει συγγράψει πλήθος από επιστημονικά κείμενα και μονογραφίες, ενώ έχει εκτενείς δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά περιοδικά και σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια σε μία σειρά από γνωστικά αντικείμενα που περιλαμβάνουν την οικονομική ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και την τραπεζική οικονομική. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος διεθνών επιτροπών και συμβούλια οικονομικών εμπειρογνωμόνων. Είναι συγγραφέας μιας σειράς από διδακτικά εγχειρίδια με αντικείμενο την αξιολόγηση επενδύσεων, την τραπεζική οικονομική, την οικονομική ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα, τα οποία διδάσκονται σε ελληνικά πανεπιστήμια. Έχει διατελέσει μέλος Δ.Σ και επιστημονικών επιτροπών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.