Πέτρος Πολυχρόνης, Διευθυντής του Α.Κ.Μ.Α., Θεραπευτής Ομάδας & Οικογένειας, Παιδοψυχίατρος

polyxronis

Παιδοψυχίατρος, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. Διευθυντής του Αθηναϊκού Κέντρου Μελέτης του Ανθρώπου (Α.Κ.Μ.Α) από το 2001 ως σήμερα.Υπεύθυνος Προγραμμάτων για την Υποστήριξη Οικογενειών σε Κρίση σε ποικίλα πλαίσια, όπως η Κινητή Παιδοψυχιατρική Μονάδα Φωκίδας, το Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο Καλλιθέας και το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Χολαργού.Τ. μέλος του Δ.Σ. της Παγκόσμιας Οργάνωσης για την Κοινωνική Ψυχιατρική και της Μεσογειακής Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής. Τ. μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας. Μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ομάδας και της Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας. Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας για την Απο-ιδρυματοποίηση και την Ψυχική Υγεία.

Επίτιμο Μέλος του Δ.Σ. του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (Κ.Ε.Θ.Ε.Α.).Κύριοι τομείς ειδίκευσης: – Σχεδιασμός και υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για το προσωπικό Κέντρων Ψυχικής Υγείας και Εκπαιδευτικών Οργανισμών. – Προγράμματα Πρόληψης για Οικογένειες σε Κρίση. – Εκπαίδευση   στην Θεραπεία Οικογένειας.Συμμετείχε ως συντονιστής και εκπαιδευτής σε Προγράμματα Ευαισθητοποίησης που διοργανώθηκαν από την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας και από την Ελληνική  Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.  Από το 1991 έως το 1993, διηύθυνε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ψυχολόγων, Κοινωνικών Λειτουργών και Νηπιαγωγών που πραγματοποιήθηκε στο Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο Καλλιθέας.Από το 1995 έως το 1998 υπήρξε Επιστημονικός – Οργανωτικός Υπεύθυνος στη Συντονιστική Επιστημονική Ομάδα του Προγράμματος ΟΚΑΝΑ – ΑΚΜΑ “Εκπαιδεύοντας τον Άνθρωπο του 2000 – Πολυεπίπεδη και Πολυεστιακή Ευαισθητοποίηση της Κοινότητας”.Από το 2009 μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού.