Στο πλαίσιο του φεστιβάλ για τον εθελοντισμό Voluntary Festival 2016, πραγματοποιήθηκε η απονομή βραβείων στις 17 Ιουλίου 2016 στην Τεχνόπολη στο Γκάζι του Δήμου Αθηναίων. Video 02

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΕΣ
Κατηγορία Οικονομία-Κοινωνία
ΑΡΓΥΡΟ: Indigo World
ΑΡΓΥΡΟ: Wise Greece

Κατηγορία Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΧΡΥΣΟ: Διαβάζω με Άλλους

Κατηγορία Υγεία-Πρόνοια

ΧΡΥΣΟ: GIVMED
ΑΡΓΥΡΟ: Π.Ε.Σ.Ε.Ι.Ψ.Υ. Θεραπεύω ΜΚΟ
ΑΡΓΥΡΟ: Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis
ΑΡΓΥΡΟ: Άγγιγμα Ζωής

Κατηγορία Ανθρωπιστική Κρίση Στην Ελλάδα

ΑΡΓΥΡΟ: Μπορούμε
ΧΑΛΚΙΝΟ: Σε Αναμονή

Κατηγορία Εκπαίδευση

ΧΡΥΣΟ: Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων (Ο.ΔΙ.Κ.)
ΑΡΓΥΡΟ: Hellenic Youth Participation

Κατηγορία Παιδί-Οικογενεία

ΧΡΥΣΟ: Γραμμή Ζωής-Silver Alert

Κατηγορία Ψυχο-Κοινωνικές Υπηρεσίες

ΧΡΥΣΟ: Πύλη