Στο HR Community Conference 2022 απονεμήθηκαν μόνο Τιμητικές Διακρίσεις.