Η βιωματική εβδομάδα ερασιτεχνικής γεωργίας και μη φονικής παραγωγής τροφής Αμάλθεια 2024 - Fields of Amalthea ολοκληρώθηκε με την απονομή βραβείων στις 8 Μαρτίου 2024 στο Αμαξοστάσιο του Ο.ΣΥ. στην Αθήνα. Video 02

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΕΣ
Αστικός αγρός
ΧΡΥΣΟ:

Οργάνωση Γη MKO

Βιολογική καλλιέργεια
ΑΡΓΥΡΟ:

Ίδρυμα για το παιδί "Η Παμμακάριστος"

Γαστρονομική κληρονομιά

ΧΡΥΣΟ:

Δημοτικό Σχολείο Λουτρόπολης Θερμής Λέσβου