ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ
ΤΙΜΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ή ΕΤΑΙΡΙΑ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Skywalker - Προσφορά στην Εκπαίδευση

Άννα Διαμαντοπούλου

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για το E-Learning Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Εκπαιδευτικό Εργαλείο

The VR Project για την προσφορά εμπειριών σύμφωνα με τις νέες τεχνολογίες

Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Siem για τις Εκπαιδευτικές Διαδικτυακές Εφαρμογές του