Τιμητικές Διακρίσεις

  • Skywalker σε άνθρωπο - Προσφορά στον εθελοντισμό
  • Ευαισθητοποίηση για τον Εθελοντισμό
  • Διαχείριση Εθελοντών
  • Καινοτόμο Πρόγραμμα