Τιμητικές Διακρίσεις

  • Skywalker σε άνθρωπο - Προσφορά στην Κοινωνική Οικονομία
  • Skywalker σε άνθρωπο - Προσφορά στον εθελοντισμό
  • Διαχείριση Εθελοντών
  • Καινοτόμο Πρόγραμμα
  • Καινοτόμο Εργαλείο