Έξι (6) τιμητικές διακρίσεις. Μία (1) σε πρόσωπο και πέντε (5) σε οργανισμούς:

  1. “Skywalker” HR Community 2017
  2. “HeRa” HRM Yπηρεσία 2017
  3. “HeRa” HRM Εκπαίδευση 2017
  4. “HeRa” HRM Εργαλείο 2017
  5. “HeRa” HRM Κοινωνικό έργο 2017
  6. “HeRa” HRM Διάσωση Θέσεων Εργασίας 2017