• 1η Διάκριση: Κορυφαία Προσωπικότητα
  • 2η Διάκριση: Κορυφαίος Φορέας