Τιμητικές Διακρίσεις:

1) Skywalker- Προσφορά στην Εκπαίδευση
2) Εκπαίδευση Εκπαιδευτών
3) Εκπαιδευτικό Εργαλείο
4) Εκπαιδευτικό Λογισμικό