Όροι συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου.

Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται από οποιοδήποτε μέλος του οργανισμού εφόσον υπάρχει η έγκριση της γενικής διεύθυνσης ή του διευθυντή ανθρώπινου δυναμικού ή άλλου αρμόδιου διευθυντή της εταιρίας.

Οι υποψηφιότητες είναι εμπιστευτικές ως προς το περιεχόμενό τους και θα ανακοινωθεί μόνο ο αριθμός και τα ονόματα των εταιριών που ψηφίστηκαν από την επιτροπή ως υποψήφιοι (shortlist) και τα ονόματα των νικητών σε κάθε κατηγορία.

Οι συμμετέχουσες εταιρίες ή οργανισμοί ή οι εκπρόσωποί τους ή τα πρόσωπα που υποβάλλουν υποψηφιότητα δηλώνουν ότι η προς αξιολόγηση υποψηφιότητα υποβάλλεται νομίμως και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κανονισμού αποκλειστικά για τον διαγωνισμό των βραβείων του Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible του Skywalker.gr.

Κάθε συμμετέχων φέρει και την αποκλειστική ευθύνη έναντι παντός τρίτου και ιδίως έναντι του Skywalker.gr και των μελών της επιτροπής αξιολόγησης για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει.

Το Skywalker.gr και η οργανωτική επιτροπή των βραβείων του Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible διατηρούν το δικαίωμα γνωστοποίησης στοιχείων σχετικά με τις συμμετοχές για την προώθηση της διοργάνωσης, π.χ. πλήθος συμμετοχών, συμμετέχουσες εταιρίες, κατηγορίες προγραμμάτων ή ενεργειών.

Σε περίπτωση που η συμμετέχουσα επιχείρηση ή οργανισμός δεν επιθυμεί γνωστοποίηση ορισμένων στοιχείων της συμμετοχής της / του, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στην αίτηση υποψηφιότητας.

Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της διοργάνωσης σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, αλλά και κατάργησης ή συγχώνευσης κατηγοριών βραβείων.

Κάθε εταιρία ή οργανισμός έχει δικαίωμα υποβολής έως και δύο υποψηφιοτήτων.

Αποκλείονται από τη δυνατότητα συμμετοχής οι υποστηρικτές, οι χορηγοί, οι χορηγοί επικοινωνίας, οι χορηγοί αιγίδας και ο διοργανωτής του Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible, οι εταιρίες που σχετίζονται με μέλος της επιτροπής αξιολόγησης και οι συγγενείς προς αυτό εταιρίες.


Αποδοχή όρων συμμετοχής

Οι όροι συμμετοχής στα βραβεία του Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible θα ισχύουν σε περίπτωση διαφωνίας όπως διατυπώνονται στο παρόν. Δηλώνοντας υποψηφιότητα για τα βραβεία, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους και κανόνες και δεσμεύεστε σύμφωνα με αυτούς. 


Προθεσμία δήλωσης υποψηφιότητας

Η τελική ημερομηνία δήλωσης υποψηφιότητας για τα βραβεία του Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible_2018 είναι στις 12:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδας) της Πέμπτης 22 Νοεμβρίου 2018.


Φόρμα δήλωσης συμμετοχής

Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://bossible.gr/the-bossible-festival-awards-2018/the-bossible-festival-awards-apply

 
Γλώσσα δήλωσης συμμετοχής

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μόνο αν υποβληθούν στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Η ίδια προϋπόθεση ισχύει και για όλο το συνοδευτικό υλικό. 


Κόστος υποψηφιότητας

  • Για κάθε υποψηφιότητα στο επιχειρηματικό οικοσύστημα,1.000 € μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
  • Για την πρώτη υποψηφιότητα στο οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων 200 € μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α και 100 € για τη δεύτερη συμμετοχή.

 
Πληρωμή και καταληκτική ημερομηνία

Προκειμένου να ληφθεί υπόψη μία υποψηφιότητα, ο πλήρης φάκελός της θα πρέπει να έχει παραληφθεί και η πληρωμή του κόστους συμμετοχής θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Οι πληρωμές μέσω τραπεζικής εντολής θα πρέπει να έχουν ληφθεί, μαζί με τον πλήρη φάκελο δήλωσης υποψηφιότητας, πριν από ή μέχρι και την 22η Νοεμβρίου 2018 (έως τις 12:00 μ.μ. ώρα Ελλάδας).

Σας παρακαλούμε κατά την πληρωμή να αναγράψετε τα στοιχεία της κατηγορίας του βραβείου για την οποία έχετε υποβάλει υποψηφιότητα. Οι υποψηφιότητες δεν λαμβάνονται υπόψη πριν ολοκληρωθεί η πληρωμή του κόστους συμμετοχής. 

Σας παρακαλούμε να καταβάλετε το συνολικό ποσό με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

  • On-line με χρεωστική - πιστωτική
  • Viva Wallet (θα σας δοθεί κωδικός πληρωμής)

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το λογιστήριο της Skywalker ΕΠΕ στο τηλέφωνο 210 9730280.

Αποστείλατε την απόδειξη πληρωμής με φαξ στο 210 9709464 υπόψη κ. Κολλάρου με την επωνυμία της εταιρίας σας, αναφέροντας το βραβείο για το οποίο έχετε υποβάλει υποψηφιότητα.

Μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιαδήποτε ερώτηση αφορά στην πληρωμή του κόστους συμμετοχής στα βραβεία του Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible με τον κ. Νεκτάριο Κολλάρο στο 210 9730280 ή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 
Υλικό τεκμηρίωσης υποψηφιότητας

Κάθε υποψηφιότητα πρέπει να συνοδεύεται από τις ακόλουθες πληροφορίες:

Στοιχεία της εταιρίας που υποβάλλει την υποψηφιότητα.

Τεκμηρίωση της υποψηφιότητας, που μπορεί να περιλαμβάνει περιγραφή πρακτικών, μεθόδων, εργαλείων, στατιστικών στοιχείων και κάθε άλλης σχετικής πληροφορίας σε κείμενο έως 500 λέξεων (ενδέχεται να δημοσιευτεί).

Σας παρακαλούμε οι πληροφορίες που αποστέλλετε να είναι σχετικές με τη δήλωση της υποψηφιότητάς σας. Το συνοδευτικό υλικό μπορεί επίσης να περιλαμβάνει ανεξάρτητα στοιχεία ή λεπτομέρειες, αποσπάσματα εκθέσεων, αναλύσεων, βεβαιώσεις, δημοσιευμένα άρθρα, γραφικές παραστάσεις κ.λπ. προς υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας. Παρακαλείσθε τα συμπληρωματικά αυτά στοιχεία να είναι, πέρα από συναφή με τη συμμετοχή σας, περιεκτικά και ξεκάθαρα. 

Διαφημιστικό υλικό δεν θα λαμβάνεται υπόψη από την επιτροπή αξιολόγησης. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε πληροφορίες που προέρχονται από τρίτους, θα πρέπει να έχετε λάβει την άδειά τους και να είστε σίγουροι ότι δεν παραβιάζετε τα πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου.

Βίντεο: Σε περίπτωση κατά την οποία επιθυμείτε να υποβάλλετε βίντεο ως μέρος του συνοδευτικού υλικού σας, θα πρέπει να μας γνωστοποιήσετε το σχετικό URL για πρόσβαση σε αυτό (π.χ.: μέσω YouTube, Vimeo ή άλλης πλατφόρμας δημόσιας χρήσης για βίντεο στην αγγλική γλώσσα) στη φόρμα της υποψηφιότητάς σας. Επίσης θα πρέπει να αναγράψετε τον κωδικό πρόσβασης αν κάτι τέτοιο απαιτείται. 

Ιστοσελίδες: Εάν στη φόρμα της υποψηφιότητάς σας ή στο συνοδευτικό υλικό σας παραπέμπετε σε κάποιον ιστότοπο, θα πρέπει να γνωστοποιήσετε το σχετικό URL μέσω του οποίου οι κριτές θα μπορούν να μεταβαίνουν απευθείας στις πληροφορίες τις σχετικές με τη συμμετοχή σας, μέγιστου μεγέθους τριών ιστοσελίδων, καθώς η επιτροπή αξιολόγησης δεν θα διαθέτει τον χρόνο να ανατρέχει σε πληθώρα ιστοσελίδων προκειμένου να εντοπίσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν στην υποψηφιότητά σας. 

 
Διαδικασία βράβευσης:

Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στη φόρμα δήλωσης συμμετοχής και στο συνοδευτικό υλικό όπου αυτό απαιτείται (βλ. παραπάνω). Οι συναντήσεις των μελών της επιτροπής αξιολόγησης θα είναι μυστικές και η αλληλογραφία η σχετική με τη διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων είναι εμπιστευτική.

Η επιτροπή αξιολόγησης και οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να συνδυάζουν ή να τροποποιούν τις κατηγορίες των βραβείων κατά διακριτική ευχέρεια με βάση τον αριθμό των υποψηφιοτήτων σε κάθε κατηγορία.

Επίσης οι διοργανωτές επιφυλάσσονται του δικαιώματός τους να διακόψουν ή να ακυρώσουν οποτεδήποτε, προσωρινά ή οριστικά, τη διαδικασία βράβευσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 

 
Υποχρέωση εχεμύθειας και πνευματικά δικαιώματα

Ο διοργανωτής έχει υποχρέωση εχεμύθειας σε σχέση με τις υποψηφιότητες. Μόνο στοιχεία που αφορούν στους νικητές θα δημοσιοποιούνται πριν ή μετά την παρουσίαση των υποψηφίων.

Θα πρέπει ωστόσο να έχετε υπόψη σας ότι οι υποψηφιότητες κρίνονται από επαγγελματίες οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι από τον διοργανωτή, όπως δημοσιογράφοι, αναλυτές και άλλοι, για την εχεμύθεια των οποίων δεν μπορούμε να εγγυηθούμε. Για τον λόγο αυτό σας παρακαλούμε οι δηλώσεις συμμετοχής σας να μην περιέχουν υλικό το οποίο δεν επιθυμείτε να δημοσιοποιηθεί. 

Όλοι οι υποψήφιοι και οι νικητές αποδέχονται ότι ο διοργανωτής θα προβεί σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τα βραβεία του Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible, οι οποίες ενδέχεται να περιέχουν αναφορές στους υποψηφίους ή/και στους νικητές.

 
Νικητές

Οι αποφάσεις της επιτροπής αξιολόγησης είναι οριστικές και δεν θα λαμβάνεται υπόψη καμία αλληλογραφία που απευθύνεται απευθείας σε αυτούς πέρα από τη φόρμα συμμετοχής και το συνοδευτικό υλικό.

Οι υποψήφιοι για βράβευση θα ενημερωθούν 2 ημέρες πριν την έναρξη του Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible. Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Κυριακής 2 Δεκεμβρίου 2018, στην αίθουσα Silk Room, στον πολυχώρο πολιτισμού ΑΘΗΝΑΪΣ, Καστοριάς 34-36 Βοτανικός, Αθήνα.

 
Προωθητικές ενέργειες

Με τη συμμετοχή τους στα βραβεία του Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible οι υποψήφιοι συναινούν ως προς ότι ο διοργανωτής θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο κείμενο, βίντεο ή άλλο οπτικό υλικό που έχουν υποβάλει με τη φόρμα υποψηφιότητάς τους σε παρουσιάσεις, εκθέσεις προς δημοσίευση, ιστοτόπους, εκδηλώσεις των μέσων ενημέρωσης, καθώς και σε άλλου είδους προωθητικό / διαφημιστικό υλικό.

 
Ερωτήσεις

Για οποιαδήποτε ερώτησή σας σχετικά με τα βραβεία του Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Σοφία Διαμάντη στο 210 9730280 ή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής

Υποψηφιότητες για τα βραβεία του Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible θα γίνονται δεκτές έως και τις 12:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδας) της 22ης Νοεμβρίου 2018.

 
Τελετή απονομής των βραβείων και των τιμητικών διακρίσεων

Οι νικητές των βραβείων κάθε κατηγορίας θα ανακοινωθούν κατά την τελετή απονομής των βραβείων του Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible_2018, που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της 2ης Δεκεμβρίου 2018 στην αίθουσα Silk Room, στο πολυχώρο πολιτισμού ΑΘΗΝΑΪΣ, Καστοριάς 34-36 Βοτανικός, Αθήνα.