• Ιωάννης Κώτης,
  Πρώην Πρόεδρος Algida, Μέλος ΚΕΜΕΛ
 • Παντελής Λάμπρου,
  Co-founder & CEO, Products & Investments | Business Management Consulting
 • Δρ. Κυριάκος Λουφάκης,
  Πρόεδρος Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας
 • Ιωάννα-Σαπφώ Πεπελάση,
 • Ομότιμη Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης στο ΟΠΑ
 • Ανδρέας Σπυρίδης,
  Managing Director iTrust Digital & Αντιπρόεδρος Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου