Ιορδάνης Λαδόπουλος, Καθηγητής Οργάνωσης & Διοίκησης των Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΑΣΟΕΕ

ladopoulos m

Ο κ. Λαδόπουλος είναι καθηγητής της Οργάνωσης & Διοίκησης των Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΑΣΟΕΕ, κάτοχος πτυχίου της ΑΒΣΠ στην Διοίκηση των Επιχειρήσεων. Συνέχισε τις σπουδές του στην Γερμανία στο Ludwig – Maximilianus – Universität και έτυχε του Διδακτορικού Διπλώματος. Με εκπαιδευτική άδεια το 1985 φιλοξενήθηκε στο London Business School και στο Sloan Management School του MIT στις ΗΠΑ όπου μελέτησε επισταμένως τα προγράμματα ανάπτυξης του ανώτατου στελεχικού δυναμικού μεγάλων επιχειρήσεων.

Η όλη του εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα αναπτύχθηκε μέσω των Εκδηλώσεων Διοικητικής και Επιχειρηματικής Σκέψης που συμπλήρωσαν 33 χρόνια πορείας στην ΑΣΟΕΕ κάτω από την στενή συνεργασία πολλών αξιόλογων επιχειρήσεων.

Έχοντας δε υπόψιν τις ανάγκες της βιομηχανίας σε στελεχικό δυναμικό σχεδίασε και ανέπτυξε το Concept Management by: Leadership, Group Dynamics, Motivation, Change, Chaos, Innovation, Conflicts, Ethics and Social Responsibility. Το πρόγραμμα αυτό στόχευε στο να εμφυσήσει και να καλλιεργήσει στον εκπαιδευόμενο τα αναγκαία skills που χρειάζονται για την επαγγελματική του ανάπτυξη μέσα στην επιχείρηση.